En
 • دکتری (1378)

  مهندسی محیط زیست

  دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 • کارشناسی‌ارشد (1376)

  مهندسی عمران ، مهندسی محیط زیست

  دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 • مدیریت پسماندهای شهری، صنعتی وخطرناک
 • پاکسازی خاک و آب های زیر زمینی
 • تصفیه شیرابه
 • توسعه پایدار
 • ارزیابی چرخه حیات (LCA)

دکتر نادر مختارانی دانشیار دانشکده مهندسي عمران و محيط زيست دانشگاه تربيت مدرس بوده که از سال 1387 همکاری خود با گروه مهندسی محیط زیست را آغاز نموده است. ایشان دارای مدرک كارشناسي در رشته مهندسي شیمی (صنایع گاز) و کارشناسی ارشد و دکتری در رشته مهندسی عمران (محیط زیست) می باشد. تاکنون تعداد زیادی مقاله در مجلات معتبر علمی در زمینه تصفیه شیرابه، آلودگی خاک و مدیریت پسماند و همچنین یک کتاب تالیفی با عنوان «مدیریت مواد زائد خطرناک» از وی به چاپ رسیده است. زمینه های تحقیقاتی و پژوهشی ایشان عمدتاً شامل: مديريت پسماندهای عادی، صنعتي و خطرناک؛ تصفيه شیرابه؛ آلودگی آب های زیر زمینی و خاک، ارزیابی چرخه حیات و مباحث مربوط به توسعه پایدار می باشد. وی در حال حاضر مدیریت گروه مهندسی محیط زیست (از سال 1394) را بر عهده داشته و همچنین مشاور سازمان حفاظت محیط زیست (از سال 1397) و کارشناس رسمی دادگستری در رشته مهندسی محیط زیست (از سال 1391) می باشد.

ارتباط

رزومه

زبان:

سال:

نوع:

دروس نیمسال جاری (بهار 98)

 • دکتری
  ژئوتکنیک زیست محیطی (3 واحد)
  دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، گروه مهندسی محیط زیست
 • کارشناسی ارشد
  مواد زائد خطرناک (3 واحد)

دروس نیمسال قبل (پاییز 97)

 • کارشناسی ارشد
  اصول مهندسی و مدیریت پسماند (3 واحد)
  دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، گروه مهندسی محیط زیست
 • کارشناسی ارشد
  توسعه پایدار و مدیریت محیط زیست (3 واحد)
 • کارشناسی ارشد
  شناسایی مواد زائد خطرناک و کنترل آنها (2 واحد)
 • مدیر گروه مهندسی محیط زیست
  داده ای یافت نشد

مهم

جدید

  اطلاعیه ای درج نشده است