En
 • دکتری (1380)

  مهندسی لرزه شناسی

  توکیو، ژاپن

 • کارشناسی‌ارشد (1377)

  مهندسی عمران ، سازه های هیدرولیکی

  دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 • مسائل وارون در زلزله شناسی مهندسی توسعه روش های عددی برای سامانه های جامع لرزه ای در مدیریت بحران
 • توسعه روشهای عددی برای شبیه سازی انتشار امواج لرزه ای مدل های سینماتیکی و دینامیکی پدیده ی گسلش

داده ای یافت نشد

زبان:

سال:

نوع:

دروس درحال تدریس

  داده ای یافت نشد

سوابق تدریس

 • Ph.D.

  اجزاء محدود (2)

 • Ph.D.

  اجزاء محدود پیشرفته ( غیر خطی )

 • MS.c.

  تحلیل خطر زلزله

 • MS.c.

  تحلیل خطرپذیری سازه ها در برابر زلزله

 • MS.c.

  تحلیل ماتریسی و اجراء محدود سازه ها

 • MS.c.

  روش اجزاء محدود

 • MS.c.

  روشهای اجزاء محدود

 • MS.c.

  ریاضیات عالی مهندسی

 • Ph.D.

  ژئو تکنیک لرزه ای

 • کارشناسی ارشد
  عباسي, امين (1396)
  ارزيابي رفتار لرزه¬اي پل¬هاي نامنظم تحت اثر زلزله¬هاي با زمان تناوب بلند با استفاده از روش تحليل بارافزون مودال به-هنگام¬شونده
 • کارشناسی ارشد
  بهرامپوري, حسين (1396)
 • کارشناسی ارشد
  احمدي, علي (1395)
 • کارشناسی ارشد
  ساعي نظامي مشهد, احسان (1396)
 • کارشناسی ارشد
  اسلامبولچي, شكيبا (1397)
 • کارشناسی ارشد
  قانع, داود (1397)
 • مدیر کل دفتر روابط بین المللی تربیت مدرس
  داده ای یافت نشد

مهم

جدید

  اطلاعیه ای درج نشده است