En
 • دکتری (1384)

  مهندسی سازه

  دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

 • کارشناسی‌ارشد (1379)

  مهندسی سازه

  دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

 • کارشناسی (1377)

  مهندسی عمران

  دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

 • شبیه سازی اجزای منفصل بتن در سطح ریز ساختار
 • رفتار مواد سلولی با ساختار منظم و نامنظم (شبکه­ های لانه زنبوری، فومهای فلزی و ...)
 • ريزمدلسازی مواد ناهمگن (روشهای همگن­ سازی، ميکروپلين، اجزای محدود و ...)
 • رفتار مکانیکی پانل های ساندویچی با بافت سه بعدی الیاف
 • مکانيک برخورد (شبيه سازی تصادم، روشهای تحليلی در چين خوردن اعضای جدارنازک، نفوذ و ...)
 • رفتار مکانیکی بتن های حاوی دانه های پلی استایرن منبسط شده
 • مکانیک شکست و گسترش ترک در مواد
 • مدلسازی گسيختگی نرم در فلزات تحت بارگذاری یکنوا و چرخه ای

  داده ای یافت نشد

  ارتباط

  رزومه

  زبان:

  سال:

  نوع:

  دروس نیمسال جاری (بهار 98)

  • دکتری
   مکانیک شکست (3 واحد)
   دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، گروه مهندسی سازه

  دروس نیمسال قبل (پاییز 97)

  • دکتری
   تئوری پلاستیسیته (3 واحد)
   دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، گروه مهندسی سازه
   داده ای یافت نشد
  • برنده مدال برنز المپیاد ریاضی کشوری (1372)

  مهم

  جدید

   اطلاعیه ای درج نشده است