اهداف و برنامه‌ها


 

دفتر ریاست دانشگاه در حوزه‌های مختلفی انجام وظیفه می‌کند؛