معرفی


 

در راستای فراگیر شدن طرح ارزیابی کلان عملکرد دستگاه‌های اجرایی توسط (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) و اهتمام خاص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نهادینه کردن فرهنگ ارزیابی - شفافیت امور و پاسخگویی و به منظور استمرار و تداوم اجرای طرح در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی تابعه وزارت، با هدف کمک به تحقق اهداف و وظایف شورا و کمیسیون‌های تحول اداری و شورای راهبردی طرح ارزیابی کلان عملکرد وزارت جهت تدوین گزارش‌های سالانه ارزیابی عملکرد، نیاز به ایجاد کمیته‌های (شوراهای) اجرایی در سطح دانشگاه یا موسسه آموزش عالی تابعه دیده شد.
لذا به استناد آئین‌نامه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی شماره 44642ت27701ﻫ کمیته‌های (شوراهای) اجرایی ارزیابی عملکرد در سطح دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی تابعه وزارت علوم پیشنهاد گردید.
در دانشگاه تربیت مدرس نیز به تبع اجرای آئین‌نامه مذکور در سال 1386 با تصویب هیات امنای دانشگاه دفتر نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد ایجاد گردید.