اداره امور دانشجویان غیرایرانی


 

پذیرش دانشجویان خارجی (غیرایرانی) در دوره‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری تخصصی
پذیرش این داوطلبان از طریق ارائه معرفی نامه از وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری / بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت بورسیه و یا از طریق مراجعه مستقیم داوطلبان غیر ایرانی به دانشگاه به صورت غیر بورسیه با پرداخت شخصی شهریه تحصیلی انجام می شود.
اطلاعیه پذیرش دانشجو برای هر سال تحصیلی جدید وفق ضوابط و مقررات آیین نامه ابلاغی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی و همچنین شیوه‌نامه پذیرش دانشجو مصوب شورای دانشگاه در زمان مقتضی (در حدفاصل زمانی تقریبی فروردین ماه تا اردیبهشت ماه همان سال) از طریق وبگاه دانشگاه اطلاع‌رسانی می‌شود. داوطلبانی که قصد ادامه تحصیل در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی این دانشگاه را دارند ضروری است قبل از ارائه درخواست بررسی پذیرش در این دانشگاه وارد سامانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به نشانی saorg.ir شوند و از پیوند (link) دانشجویان غیرایرانی نسبت به ثبت اطلاعات خود و دریافت کدرهگیری اقدام نمایند.
پذیرفته شدگان دوره های دکتری تخصصی ملزم هستند در طول دوره تحصیلی و حداکثر قبل از زمان ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال هشتم تحصیلی نسبت به ارائه مدرک زبان انگلیسی معتبر مورد تایید دانشگاه، مطابق با شیوه نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه اقدام نمایند.
1-هزینه تحصیل پذیرفته شدگان غیربورسیه در هر دو مقطع تحصیلی براساس مصوبات هیات امنای دانشگاه دریافت می شود که با استفاده از پیوند میزان شهریه دانشجویان میزان شهریه دانشجویان قابل رویت است.
2- بورس تحصیلی
دانشجویان غیرایرانی برای بهره مندی از بورس تحصیلی بایستی از طریق پیوند فرم درخواست بورس تحصیلی فرم درخواست بورس تحصیلی، فرم مربوط را دریافت و پس از تکمیل به مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون دانشگاه تسلیم نمایند. دانشجویان مستعد و توانمند، در صورت دارا بودن سوابق آموزشی و تحصیلی برجسته به تشخیص دانشگاه و تایید مراجع ذی صلاح، می توانند از بورس تحصیلی دانشگاه حداکثر تا سقف50% بهره مند شوند. میزان این بورس برای دانشجویان دارای مجوز اقامت دائم در ایران حداکثر تا سقف 50% و برای سایر دانشجویان (غیرمقیم) حداکثر تا سقف 30% میزان شهریه دوره تحصیلی آنان می باشد که بر مبنای سوابق علمی و کارنامه تحصیلی آنان در طی دوره تحصیلی به تشخیص و تایید معاونت آموزشی دانشگاه اعطا می شود.