افراد


 

 • فاطمه یزدان پناه
 • رئیس اداره برنامه و امور دانش آموختگان
 • 82883057
 • مجتبی کوهکن
 • رئیس اداره پذیرش و ثبت‌نام امور مشمولین
 • 82883058
 • مریم شهرابی
 • کارشناس اداره شناسایی و هدایت استعدادهای درخشان
 • 3229
 • سید حمید علوی سرشت
 • کارشناس اداره دانش آموختگان
 • 3144
 • نبی ناصر زاده
 • مسئول بایگانی و سوابق آموزشی
 • 3172