متن کامل خبر


 
طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه نمک زدایی فراصوت در دانشگاه

خلاصه خبر: پژوهشگران گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه، موفق شدند یک دستگاه نمک زدایی فراصوت طراحی کنند. تحلیل اقتصادی این دستگاه نشان می دهد هزینه عملیاتی و انرژی این سامانه پایین تر از روش های مرسوم تصفیه آب و نمک زدایی است.

افزایش تقاضای آب از یک سو و کمبود منابع و آلودگی های آن ها از سوی دیگر، باعث ایجاد بحران آب در دنیا شده و انسان را مجبور به یافتن منابع آب جدید و تجدیدپذیر کرده است. تصفیه آب و نمک زدایی آب دریا دو فرایند برای بهبود بحران آب جوامع می باشند. هر روزه کشورهای بیشتری به سمت استفاده از نمک زدایی آب دریاها و اقیانوسها و شیرین کردن آب دریاهاSeawater desalination رفته اند؛ نمک زدایی در واقع جداکردن نمک از آب دریا و آب شورمزه زیرزمینی و همچنین تبدیل آب غیر قابل استفاده به آب آشامیدنی است.
با توجه به اینکه تغییرات جوی، کشورهای بیشتری به سمت استفاده از نمک زدایی آب دریاها و اقیانوس ها رفته اند؛ نمک زدایی در واقع جداکردن نمک از آب دریا و آب شورمزه زیرزمینی و همچنین تبدیل آب غیر قابل استفاده به آب آشامیدنی است. برخی از فعالان محیط ریست با این مسئله مخالفت می کنند و معتقدند فرایند نمک زدایی انرژی فراوانی نیاز دارد؛ برخی دیگر نیز به تأثیر مخرب از بین رفتن میزان زیادی از آب اقیانوس ها اشاره می کنند؛ اما پیشرفت های فناوری در سالهای اخیر، این تعادل را تغییر داده است.
مهندس بهنام حسینقلی که این پروژه در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد وی در رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم انجام شده، با بیان این مقدمه در خصوص فرایند نمک زدایی گفت: نمک زدایی یک فرایند قدیمی برای دسترسی انسان به آب بوده است و تاکنون سامانه های نمک زدایی متنوعی ساخته شده که هر یک مزایا و معایب خاص خود را دارند.
وی افزود: استفاده از امواج فراصوت یکی از روش های جدید برای بهبود بخشیدن به فرایندهای تصفیه آب و نمک زدایی آب دریاست. در مقایسه با فناوری نمک زدایی حرارتی، فناوری فراصوت دارای مزایای خاصی در کاهش تأثیر غلظت آب دریا بر فرایند نمک زدایی می باشد. همچنین با تقویت فرایند تقطیر و بهبود بازده تبخیر، باعث کاهش انرژی مصرفی مورد نیاز و در نتیجه امکان استفاده از انرژی های تجدیدپذیر برای تأمین انرژی سامانه های نمک زدایی فراهم می شود.
پژوهشگر دانشگاه ادامه داد: در این پژوهش دستگاه نمک زدایی فراصوت طراحی، ساخته و ارزیابی شد. در این سامانه آب شور ابتدا اتمیزه شده و سپس در برخورد با توده هوای داغ تبخیر می گردد. میزان شوری آب تولیدی، مقدار تبخیر سرد (اتمیزه شدن) آب ورودی و مقدار آب تولیدی دستگاه اندازه گیری و مورد بررسی قرار گرفتند. همینطور تحلیل اقتصادی این سامانه بررسی و اثبات شد که هزینه عملیاتی و انرژی این سامانه پایین تر از روش های مرسوم RO و MSF می باشد.
گفتنی است این پژوهش با راهنمایی دکتر احمد بناکار عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه انجام شده است.

1 خرداد 1398 / تعداد نمایش : 2132