متن کامل خبر


 
دانشگاه تربيت مدرس بالاترين استانداردهاي موتورخانه اي را در ميان دانشگاههاي ايران دارد

خلاصه خبر: شوراي راهبردي مديريت سبز دانشگاه با حضور رييس، معاون پشتيباني و منابع انساني و جمعي از مديران و مسئولان دانشگاه، پنجم مهر ماه برگزار شد.

شوراي راهبردي مديريت سبز دانشگاه با حضور رييس، معاون پشتيباني و منابع انساني و جمعي از مديران و مسئولان دانشگاه، پنجم مهر ماه برگزار شد.
در اين نشست دكتر صنيعي رييس كميته فرهنگي و آموزشي شورا با اشاره به برگزاري كارگاه آشنایی با مصوبات جهانی در زمینه چرخه های سازگار با طبیعت و اکولوژی انسانی كه در شهریورماه برگزار شد، اظهار داشت: در اين دوره مطالب مفيدي درباره چرخه هاي زيست محيطي،‌ پنل خورشيدي،‌ آلودگي محيط زيستي، تفكيك زباله،‌ چرخه مواد زائد و به صفر رساندن دورريختني ها عنوان شد كه بسيار مورد توجه شركت كنندگان در كارگاه قرار گرفت.
وي گفت: ما به دنبال بحث هاي انگيزشي در زمينه كارگاه هاي مرتبط با مديريت سبز هستيم و بايد با در نظر گرفتن امتيازهايي براي افراد شركت كننده در اين كارگاه ها، درصدد جذب حداكثري كارمندان و كارشناسان دانشگاه در اين زمينه باشيم.
وي افزود: در اردوهايي كه از سوي معاونت فرهنگي براي دانشجويان برگزار مي شود، دانشجويان براي انجام امور مربوط به فعاليت هاي سبز ومحيط زيستي تشويق مي شوند كه اقدام بسيار خوبي است و اين امر در بحث انگيزشي دانشجويان بسيار حائز اهميت است.
وي در پايان سخنان خود بر لزوم دعوت از نمايندگان انجمن هاي دانشگاه در جلسات شوراي مديريت سبز دانشگاه تاكيد كرد.
در اين نشست دكتر مختاراني عضو شورای مدیرت سبز در خصوص مديريت جامع پسماند پرديس مركزي دانشگاه مطالبي را عنوان كرد.
دکتر فصيح پور دبیر شورای مدیریت سبز نيز گزارشي از انجام مصوبات شوراي مديريت سبز دانشگاه ارائه نمود.
مهندس رياحي از انجمن احتراق ايران نيز در خصوص استانداردسازي موتورخانه هاي دانشگاه مطالبي را عنوان كرد و گفت: دانشگاه تربيت مدرس در زمينه دريافت ايزو و استاندارد هاي مربوط يه ايمني، احتراق و مديريت مصرف سوخت موتورخانه در ميان دانشگاههاي كشور پيشرو مي باشد.

5 مهر 1396 / تعداد نمایش : 2681