متن کامل خبر


 
حضور دانشگاه در نمایشگاه "دستاوردهای اجرایی دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی و پارک های علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز"

خلاصه خبر: دومین نمایشگاه "دستاوردهای اجرایی دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز" 15 تا 18 مهرماه جاری در سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار می شود.

دومین نمایشگاه دستاوردهای اجرایی دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز 15 تا 18 مهرماه جاری در سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار می شود.
نمایشگاه دستاوردهای اجرایی دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز با مشارکت معاونت توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور از 15 مهرماه جاری به مدت 4 روز در محل سازمان برنامه و بودجه کشور دایر می باشد.
دانشگاه تربیت مدرس نیز در این نمایشگاه دارای غرفه می باشد و بر اساس هماهنگی های انجام شده دانشجویان، اعضای هیأت علمی و کارکنان می توانند روز یکشنبه 17 مهرماه از ساعت 9 صبح از نمایشگاه بازدید کنند.

11 مهر 1396 / تعداد نمایش : 2614