تسهیلات پژوهشی


 

تعرفه فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه مصوب هیأت رئیسه مورخ 1395/01/29

1- شركت در مجامع داخلی (دانشجو)

 • شهرستان
  • برای شهرهای با فاصله زیر 800 کیلومتر از تهران هزینه چاپ پوستر- هزینه حق ثبت نام بدون دیرکرد - بلیط رفت و برگشت با اتوبوس یا قطار و اقامت شبی 800000 ریال (اقامت تا سقف 2400000 ریال *بیش از این میزان با نظر معاونت پژوهشی دانشگاه با ارائه مستندات)
  • برای شهرهای با فاصله از تهران بالای 800 کیلومتر هزینه چاپ پوستر- هزینه حق ثبت نام بدون دیرکرد - بلیط رفت و برگشت با هواپیما و اقامت تا سقف 8000000 ریال (*بیش از این میزان با نظر معاونت پژوهشی دانشگاه) با ارائه مستندات
 • تهران
  • حق ثبت‌نام بدون دیرکرد، هزینه چاپ پوستر با ارائه مستندات

2- شرکت دانشجويان در کارگاه‌های تخصصی مرتبط با موضوع پایان نامه/رساله

 • در صورت موافقت استاد راهنما از محل گرنت استاد راهنما پرداخت می‌شود

3- شرکت دانشجويان دکتری غيربورس و غيرمأمور به تحصيل در مجامع علمی خارج از كشور

 • تا سقف 28.000.000 ریال

4- حق عضويت در انجمن‌های علمی دانشجويان

 • تا سقف 1.500.000 ریال

5- جوایز

 • جايزه پايان‌نامه برتر: ربع سكه
 • جايزه رساله برتر: نيم سكه
 • برندگان جايزه در جشنواره‌های معتبر: نيم الی يک سكه

6- حق التألیف

 • حق‌التاليف دانشجويان براي مقالات علمی ـ پژوهشی در مجلات معتبر
  • 1.700.000 ریال مجلات معتبر خارجی بدون نمایه ISI (0.65 امتیاز)
  • 1.700.000 ریال مجلات علمی پژوهشی داخلی (0.65 امتیاز)
  • 2.500.000 ریال مجلات نمايه‌دار ISI (یک امتیاز)
 • حق‌التاليف مقالات كيفی برتر- مقالات داغ ( hot Papers) - مقالات پر استناد (Highly Cited Papers) تحقيقات پيشتازResearch Fronts برای دانشجويان
  • به1% تا 5% اول هر شاخه 12.500.000 ریال (5 امتیاز)
  • به6% تا 10% اول هر شاخه 10.000.000 ریال (4 امتیاز)
  • به 11% تا 20% اول هر شاخه 7.500.000 ریال (3 امتیاز)
  • به 21% تا 40% اول هر شاخه 5.000.000 ریال (2 امتیاز)

7- تسهيلات اعطای خريد كتاب دانشجويان از نمايشگاه كتاب (بن كتاب)

 • 600.000 ريال
 • 1.000.000 ريال

8- هزینه

 • هزينه پايان‌نامه
  • علوم نظری تا 10.000.000
  • علوم تجربی
   • تا 15000000 ريال
   • تا سقف 80% از 15.000.000 ريال فقط برای خريد مواد مصرفی آزمايشگاه می‌باشد مصوبه هيأت رئيسه مورخ 1389/04/06
  • علوم نظری تا 35.000.000
  • علوم تجربی تا 70.000.000 ريال / تا سقف 80% از 700.000.000 ريال فقط برای خريد مواد مصرفی آزمايشگاه می‌باشد مصوبه هيات رئيسه مورخ 1389/04/06

تعرفه فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه ردیف 1، 2، 3 که از تاریخ 1395/01/01 قابل اجراست، سایر ردیف‌های تعرفه از تاریخ 1395/07/01 لازم الاجراء می‌باشد.