متن کامل خبر


 
دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Web of Science

خلاصه خبر: مجموعه Web of Science که به Instiute for scientific Information)ISI)مشهور است و قبلاً توسط شرکت Thomson Reutersارائه می‌شد،‌در سال جاری (2016) به شرکت Clarivate Analytics واگذار شده است و از این پس توسط این شرکت ارائه می‌گردد.

به اطلاع اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان گرامی می‌رساند

مجموعه Web of Science که به Instiute for scientific Information)ISI)مشهور است و قبلاً توسط شرکت Thomson Reutersارائه می‌شد،‌در سال جاری (2016) به شرکت Clarivate Analyticsواگذار شده است و از این پس توسط این شرکت ارائه می‌گردد.
دسترسی به منابع زیر از تاریخ 23/9/95 به مدت 6 ماه به صورت آزمایشی برقرار شده است:
Derwent Innovations Index
این پایگاه جستجو در پروانه‌های ثبت اختراعات را از طریق نمایه‌ای استنادی از سال 1963 به بعد فراهم می‌سازد و شامل موضوعات شیمی،‌ برق و الکترونیک، و مهندسی مکانیک می‌باشد.
web of Science
این پایگاه شامل سه مجموعه قدیمی و با ارزش Science Citation Index Expanded (1970 به بعد)، Social Sciences Citation Index (1970 به بعد) وArts & Humanities CitationIndex (1975 به بعد) است و تا 2016 را پوشش می‌دهند.
Conference Proceedings Citation Index
نمایه استنادی کنفرانس‌ها که در آینده در دسترس قرار خواهد گرفت شامل دو مجموعه علومو علوم اجتماعی و علوم انسانی که هر دو مجموعه مقاله‌های 1990 تا کنون را پوشش می‌دهند.
پیوندها (Links)
این تسهیل‌گر به شما امکان می‌دهد زمانی که در جستجوهای خود به مقاله یا فصلی از کتاب یک ناشر یا پایگاه می‌رسید که حق استفاده و دسترسی به آن را دارید، بتوانید با استفاده از DOI مستقیماً به پایگاه مورد نظر رفته و متن کامل خود را بیابید.
برای ورود و دسترسی به پایگاه از آدرس زیر و یا از طریق پرتال کتابخانه مرکزی – جستجو در منابع اطلاعاتی پیوسته- استفاده نمایید :
http://webofknowledge.com


30 آذر 1395 / تعداد نمایش : 7310