متن کامل خبر


 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395

خلاصه خبر: سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395، 25مهر تا 25 آبان برگزار میگردد.