منابع الکترونیکی


 

bullet پایگاه‌های اطلاعاتی پیوسته

bulletمنابع الکترونیکی رایگان 

نوع منبع عنوان آدرس دسترسی توضیحات
کتاب و مقالات الکترونیکی
B-ok یا Bookzz http://b-ok.org بیش از ده میلیون کتاب الکترونیکی و بیش از ۸۴ میلیون مقاله در تمام زمینه‌های موضوعی
Libgen http://libgen.rs
OAPEN http://www.oapen.org
Doab https://www.doabooks.org دسترسی آزاد به کتاب‌های الکترونیکی  
Doaj https://doaj.org/ دسترسی آزاد به بیش از 7 میلیون مقاله  
Hathitrust https://www.hathitrust.org  

پایان نامه
DART https://www.dart-europe.org/basic-search.ph با امکان دسترسی به پایان‌نامه‌های ۵۷۲ دانشگاه از ۲۹ کشور اروپایی
NDLtd http://www.ndltd.org/resources/find-etds


http://search.ndltd.org/
ارائه دهنده پایان‌نامه الکترونیکی به طور گسترده از کشورهای مختلف دنیا. هر یک از سایت‌های معرفی شده در این پایگاه تعداد زیادی پایان‌نامه از آن کشور یا قاره را شامل می‌شود.

جستجوی یکپارچه در NDLtd
Theses Canada Portal http://www.bac-lac.gc.ca/eng/services/theses مجموعه متمرکز پایان نا‌مه‌های دانشگاه‌های کانادا
Open Access Theses and Dissertations https://oatd.org بیش از ۶ میلیون پایان‌نامه از ۱۱۰۰ دانشگاه و مرکز تحقیقاتی دنیا

چنانچه در جستجو و دانلود از سایتهای فوق سوالی دارید با شماره 82883211 سرکار خانم کاظمی تماس بگیرید


bullet سامانه مجلات دانشگاه