اعضای هیأت علمی


 
 1- شیوه‌نامه تشویق نویسندگان مقالات منتشر شده در نشریات معتبر بین‌المللی و داخلی
 2- دستورالعمل تشويقی اعضای هيأت علمی دانشگاه تربيت مدرس برای تهيه و درج مقاله در مجلات معتبر علمی پژوهشی و تکمله
 3- دستورالعمل تشويق مقالات برتر
 4- دستورالعمل اعطای پایه تشویقی اعضای هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
 5- دستورالعمل نحوه تخصیص اعتبار پژوهشی
 6- دستورالعمل ارائه مقاله در مجامع معتبر علمی داخل کشور
 7- دستورالعمل ارائه مقاله در مجامع معتبر بین‌المللی خارج از کشور
 8- دستورالعمل حق عضویت اعضای هیأت علمی و دانشجویان در انجمن‌های علمی
 9- دستورالعمل شرکت در کارگاه‌های علمی داخل کشور
 10- تکمله شیوه‌نامه شرکت در مجامع علمی خارج از کشور
 11- دستورالعمل برگزاری مجامع علمی - پژوهشی
 12- شیوه‌نامه مواد 14 و 15 دستورالعمل برگزاری مجامع علمی - پژوهشی
 13- دستورالعمل نحوه هزینه‌کرد بودجه پشتیبانی پایان‌نامه‌ها
 14- شیوه‌نامه ارائه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی به داخل و خارج از دانشگاه
 15- دستورالعمل هزینه‌کرد بودجه مصوب رساله/پایان نامه و تعیین حساب اعضای هیات علمی
 16- شیوه‌نامه تعیین ظرفیت اعضای هیات علمی برای راهنمایی پایان‌نامه/رساله
 17- دستورالعمل نحوه انتخاب استادان ممتاز
 18- شیوه‌نامه شرایط و نحوه هزینه کرد اعتبار پژوهشی مرحوم دکتر کاظمی آشتيانی ویژه پژوهشگران (استادیاران) جوان
 19- شیوه‌نامه ارزیابی فعالیت‌های موظفی اعضای هیأت علمی پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس
 20- دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی
 21- آیین‌نامه جایزه مقالات منتشره در مجلات علمی معتبر دانشگاه تربیت مدرس
 22- آیین‌نامه نحوه برگزاری گردهمایی‌های بین‌المللی (تصویب‌نامه هیات وزیران)
 23- آیین‌نامه دوره‌های فرا دکتری
 24- آیین‌نامه استاد راهنمای مشترك برای پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاه تربیت مدرس
 25- آيين‌نامه عضويت هيأت علمی وابسته در دانشگاه تربيت مدرس
[2 3 ]   صفحه بعدی >>