جدیدترین اخبار
انتخاب همکاران جدید درکانون پتنت ایران
کانون پتنت ایران جهت توسعه تیم جستجوی نوآوری خود دعوت به همکاری می نماید. 3تیر1401
برگزاری مدرسه جامع توانمندسازی مهارت های روش تحقیق در علوم پزشکی
برگزاری مهارت های روش تحقیق در علوم پزشکی در تاریخ 1 الی 3 تیرماه 27خرداد1401
برنامه نشست پژوهشگران پسادکتری ایرانی پذیرفته شده خارج از کشور
برنامه نشست پژوهشگران پسادکتری ایرانی روز دوشنبه مورخ 1401/03/31 برگزار می شود. 27خرداد1401