افراد


   
  • دکتر یعقوب فتح‌الهی رئیس شورای ایمنی، بهداشت و محیط زیست
  • دكتر مختار جلالی معاون آموزشی و عضو شورای ایمنی
  • دکتر محمدرضا اصلاحچی معاون دانشجویی و عضو شورای ایمنی
  • دكتر محسن محمد‌زاده معاون پشتيبانی ومنابع انسانی و عضو شورای ایمنی
  • سيد محمدرضا صيفی مدیر حراست دانشگاه و عضو شورای ایمنی
  • آرش فصیح پور مدیر دفتر فنی وعمرانی و عضو شورای ایمنی
  • دكتر حسن اصیلیان عضو شورای ایمنی و نماینده دانشكده علوم پزشكي
  • دكتر غلامرضا موسوی عضو شورای ایمنی و نماینده دانشکده علوم پزشکی
  • دکتر مهرداد روانشاد عضو شورای ایمنی و نماینده دانشکده علوم پزشکی
  • دكتر خدایار قلي‌وند عضو شورای ایمنی و نماینده دانشكده علوم پايه
  • دكتر مریم نیکخواه عضو شورای ایمنی و نماینده دانشکده علوم زیستی
  • دكتر احمد خدادادی عضو شورای ایمنی و نماینده دانشكده فنی و مهندسی
  • دكتر مهدی عبداللهی عضو شورای ايمنی و نماینده دانشكده مهندسی شيمی
  • دكتر سارا درباری عضو شورای ايمنی و نماينده دانشكده مهندسی برق و كامپيوتر
  • دكتر بیتا آیتی عضو شوراي ايمني و نماينده دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست
  • دكتر كاظم ارزاني عضو شورای ایمنی و نماینده دانشكده كشاورزي
  • دکتر شعبان رحیمی عضو شورای ایمنی و نماینده دانشکده کشاورزی
  • دكتر مهدی رحمانی نیا عضو شورای ایمنی و نماینده دانشكده منابع طبيعی
  • دكتر عليرضا حسن زاده عضو شوراي ايمنی و نماينده دانشكده علوم انسانی
  • دكتر محمدجواد مهدوی نژاد عضو شورای ایمنی و نماینده دانشكده هنر
  • دکتر محمدرضا انصاری عضو شورای ایمنی و نماینده دانشکده مهندسی مکانیک
  • دكتر سيدعباس شجاع‌الساداتی عضو شورای ایمنی
  • دكتر عليرضا مصباح نمين عضو شورای ايمنی
  • دکتر علی جعفریان دهکردی دبیر شورا
  • نعیمه فرهادی کارشناس ایمنی و حفاظت دانشگاه