متن کامل خبر


 
اطلاعیه جابجایی خوابگاه

خلاصه خبر: دانشجویان محترم ساکن خوابگاه که قصد جابجایی اتاق به اتاق در خوابگاه و نیز جابجایی از خوابگاهی به خوابگاه دیگر را در شهریور ماه دارند، نسبت به رعایت موارد مندرج در این خبر اقدام نمایند.

دانشجویان محترم ساکن خوابگاه که قصد جابجایی اتاق به اتاق در خوابگاه و نیز جابجایی از خوابگاهی به خوابگاه دیگر را در شهریور ماه دارند، نسبت به رعایت موارد ذیل اقدام نمایند.
 
الف) زمان و تاریخ  جابجایی
 
۹۸/۰۶/۰۹ لغایت ۹۸/۰۶/۱۰ (جابجایی برای مقطع دکترا)
۹۸/۰۶/۱۱ لغایت ۹۸/۰۶/۲۵ (جابجایی برای دانشجویان مقطع ارشد و دکترا)
 
یادآوری مهم: 
 
- دانشجویان مجاز سکونت که قصد سکونت به جای دانشجویان ورودی ۹۳ دکترا و ۹۵ ارشد را دارند، می‌توانند با هماهنگی نسبت به آن اقدام و از تاریخ ۹۸/۰۶/۱۵ نسبت به سکونت در اتاق آنها اقدام نموده و جایگزین شوند.
- دانشجویانی که قصد جابجایی دارند توجه داشته باشند که در هر تاریخی که انتقال و جابجایی صورت می‌گیرد، هزینه اجاره بهاء خوابگاه از ابتدای شروع ترم ثبت و محاسبه می‌گردد.
 
ب) نکات مهم 
 
۱- دانشجویان متقاضی جابجایی توجه داشته باشند که ارائه برگه انتخاب واحد آموزشی الزامی می‌باشد. 
۲- دانشجویان ساکن در خوابگاه نمی‌توانند در مورد واگذاری محل اقامت خود به دیگر دانشجویان اقدام نمایند. اداره خوابگاه‌ها براساس معیارهای اولویت‌ بندی اقدام به واگذاری خوابگاه می‌نماید.
۳- بعد از اتمام تاریخ جابجایی، هیچ درخواستی به دلیل بسته شدن سیستم صندوق رفاه دانشجویان و ثبت هزینه امکانپذیر نمی‌باشد.
۴- دانشجویان متقاضی خوابگاه بایستی قبل از درخواست جابجایی نسبت به تسویه حساب اجاره بهاء ترم‌های گذشته در مقاطع تحصیلی فعلی و قبلی اقدام نموده و بدهی نداشته باشند.
۵- دانشجویان متقاضی خوابگاه فقط یک بار در سال (زمان جابجایی) حق جابجایی دارند.
۶- دانشجویی که برای جابجایی اقدام می‌نماید، حق برگشت مجدد به اتاق خود و دیگر اتاق‌ها را نخواهند داشت.
 
تذکر مهم: دانشجویان محترم پس از واریز اجاره بهاء اتاق، به دلیل  ثبت هزینه در سیستم واحد تسویه حساب به هیچ عنوان امکان جابجایی مجدد نخواهند داشت.
 
                                                                                                                                                                                                                                            
اداره امورسرای دانشجویی
 
۹۸/۰۶/۰۴
6 شهریور 1398 / تعداد نمایش : 956