متن کامل خبر


 
اطلاعیه تمدید کلی کمیسیون موارد خاص در خصوص دانشجویان دکتری ورودی ۹۲ و ۹۳ و ارشد ۹۵

خلاصه خبر: تمامی تمدید‌های کلی در این مصوبه فقط شامل دانشجویان آماده دفاع در مقطع کارشناسی ارشد (به شرط آماده بودن پایان‌نامه) و دکتری (به شرط پذیرش مقاله مستخرج از رساله، انجام پیش دفاع و آماده بودن رساله) می‌شود.

بر اساس مصوبه شماره ۴۴۷ کمیسیون موارد خاص دانشگاه مورخ ۹۸/۰۸/۲۷،‌ تمدید سنوات کلی برای دانشجویان دکتری ورودی مهر و بهمن ۱۳۹۲، دکتری ورودی مهر ۱۳۹۳ و کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۹۵ به شرح مندرج در اطلاعیه‌های زیر می‌باشد.

نکته ۱- تمامی تمدید‌های کلی در این مصوبه فقط شامل دانشجویان آماده دفاع در مقطع کارشناسی ارشد (به شرط آماده بودن پایان‌نامه) و دکتری (به شرط پذیرش مقاله مستخرج از رساله، انجام پیش دفاع و آماده بودن رساله) می‌شود.

نکته ۲- تمدید‌ سنوات کلی شامل جریمه روزانه می‌شود؛ به همین دلیل دانشجویان در صورت عدم آمادگی برای دفاع نهایی نباید درخواستی برای اخذ تمدید کلی ثبت نمایند.

23 آذر 1398 / تعداد نمایش : 506