متن کامل خبر


 
اطلاعیه شماره ۱۳: لیست نامزدهای دور دوم انتخابات شورای صنفی سال ۱۳۹۹

خلاصه خبر: زمان آغاز تبلیغات دور دوم انتخابات شورای صنفی امروز سه شنبه ۲۳ دی ماه می‌باشد.

ردیف) دانشکده، مقطع، نام خانوادگی، نام، رشته، شماره دانشجویی

۱) دانشکده هنر، ارشد، آقابزرگیان معصومخانی، یاسمن، مهندسی معماری منظر، ۹۹۷۰۴۵۱۰۰۳

۲) دانشکده کشاورزی، دکترا، آقایی سعدی، مهرداد، مهندسی مکانیک بیوسیستم، ۹۶۳۰۹۱۲۰۰۱

۳) دانشکده هنر، ارشد، باقری، الناز، ارتباط تصویری، ۹۹۷۰۰۵۱۶۰۱

۴) دانشکده هنر، ارشد، بیدهندی، علی، مدیریت پروژه و ساخت، ۹۸۷۰۷۰۱۶۰۲

۵) دانشکده مدیریت، دکترا، خسروی، مهدی، مدیریت دولتی، ۹۹۱۱۰۲۲۰۰۱

۶) دانشکده مهندسی مکانیک، ارشد، رهگشایی قراملکی، علی، مهندسی مکانیک، ۹۸۶۵۶۱۱۰۲۶

۷) دانشکده علوم پزشکی، دکترا، زارعی ، پریسا، فیزیولوژی، ۹۷۲۰۵۴۲۰۰۲

۸) دانشکده کشاورزی، ارشد، غیاثوند، مریم، ترویج و آموزش کشاورزی، ۹۸۳۰۳۵۱۰۰۴

۹) دانشکده علوم انسانی، دکترا، فضلی، ساسان، زبان و ادبیات فارسی، ۹۶۱۰۵۸۲۱۰۱

۱۰) دانشکده کشاورزی، ارشد، فغانی، علی، ترویج و آموزش کشاوزری، ۹۸۳۰۳۵۱۰۰۵

۱۱) دانشکده علوم انسانی، دکترا، کاظمی قدس، راضیه، زبان و ادبیات فارسی، ۹۶۱۰۵۸۲۰۰۳

۱۲) دانشکده کشاورزی، دکترا، کمانگر، امید، مدیریت حاصلخیزی و زیست‌فناوری خاک، ۹۶۳۰۵۶۲۰۰۳

 


23 دی 1399 / تعداد نمایش : 988