متن کامل خبر


 
نظرسنجی درباره واحدهای صنفی دانشگاه (مدت زمان نظرسنجی: ‌20 الی 30 اردیبهشت)

خلاصه خبر:

مدت زمان نظرسنجی: ‌20 الی 30 اردیبهشت
شورای صنفی دانشجویان در راستای بهبود ارائه خدمات واحدهای صنفی در دانشگاه، اقدام به برگزاری نظرسنجی جامع در این مورد نموده است. از دانشجویان محترم تقاضا می‌شود در این نظرسنجی شرکت نموده و پیشنهادهای ارزشمند خود را نیز ارائه کنند.
نظرسنجی درباره واحدهای صنفی دانشگاه
ایمیل شورای صنفی دانشجویان:
senfi@modares.ac.ir


29 مهر 1394 / تعداد نمایش : 2808