متن کامل خبر


 
زمان برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویی به مهر ماه سال جاری موکول شده است

خلاصه خبر: این تغییر به منظور مشارکت هرچه بیشتر دانشجویان در برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویی صورت گرفته است.

به منظور مشارکت هرچه بیشتر دانشجویان در برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویی و براساس تصمیم کمیته نظارت، زمان برگزاری انتخابات مزبور به مهر ماه سال جاری موکول گردید.


4 تیر 1396 / تعداد نمایش : 2063