متن کامل خبر


 
مجموعه اطلاعیه‌های ستاد انتخابات شورای صنفی دانشجویان

خلاصه خبر:

 

اطلاعیه شماره 17 ستاد انتخابات شورای صنفی دانشجویان: نتایج نهایی انتخابات شورای صنفی دانشجویان
اطلاعیه شماره 16 ستاد انتخابات شورای صنفی:  نتایج اولیه انتخابات
اطلاعیه شماره 15 ستاد انتخابات شورای صنفی دانشجویان: تمدید  ساعت انتخابات
اطلاعیه شماره 14 ستاد انتخابات شورای صنفی دانشجویان: تمدید ساعت انتخابات
اطلاعیه شماره 13 ستاد انتخابات شورای صنفی دانشجویان: برگزاری انتخابات شورای صنفی
اطلاعیه شماره 12 ستاد انتخابات شورای صنفی دانشجویان: تبلیغات کاندیداهای شورای صنفی دانشجویان
اطلاعیه شماره 11 ستاد انتخابات شورای صنفی دانشجویان: امکان انتشار تبلیغات در پورتال معاونت دانشجویی و کانال تلگرام معاونت دانشجویی فراهم می‌باشد
اطلاعیه شماره 10 ستاد انتخابات شورای صنفی دانشجویان: اصلاحییه تعداد و اسامی کاندیداهای شورای صنفی دانشجویی
اطلاعیه شماره 9 ستاد انتخابات شورای صنفی دانشجویان: حذف دانشجویان ارشد ورودی مهر 94 و دانشجویان دکتری ورودی مهر 92 از فهرست داوطلبان عضویت در "شورای صنفی سال 96"
اطلاعیه شماره 8 ستاد انتخابات شورای صنفی دانشجویان: اصلاحیه برنامه‌زمانبندی انتخابات
اطلاعیه شماره 7 ستاد انتخابات شورای صنفی دانشجویان: برنامه‌زمانبندی انتخابات
اطلاعیه شماره 6 ستاد انتخابات شورای صنفی دانشجویان: تعداد و اسامی کاندیداها
اطلاعیه شماره 5 ستاد انتخابات شورای صنفی دانشجویان: ضرورت تغییر پسورد گلستان
اطلاعیه شماره 4 ستاد انتخابات شورای صنفی دانشجویان: شیوه رای‌دهی در سامانه گلستان
اطلاعیه شماره 3 ستاد انتخابات شورای صنفی دانشجویان: آیین‌نامه شورای صنفی دانشجویی
اطلاعیه شماره 2 ستاد انتخابات شورای صنفی دانشجویان:شیوه‌نامه اجرایی شورای صنفی دانشجویی
اطلاعیه شماره 1 ستاد انتخابات شورای صنفی دانشجویان: آغاز نام نویسی از داوطلبان


6 آبان 1396 / تعداد نمایش : 4379