متن کامل خبر


 
مركز مشاوره دانشگاه تربیت مدرس به عنوان یكی از مراكز مشاوره فعال معرفی شد

خلاصه خبر: دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان، مركز مشاوره دانشگاه تربیت مدرس به عنوان یكی از مراكز مشاوره فعال معرفی کرد.

علاوه بر مركز مشاوره دانشگاه تربیت مدرس، مراکز مشاوره دانشگاه های گیلان، مرکز آموزش عالی لامرد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، دانشگاه صنعتی همدان، دانشگاه صنعتی ارومیه، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشگاه خلیج فارس، دانشگاه زنجان، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه خوارزمی و صنعتی کرمانشاه نیز به عنوان مرکز مشاوره فعال معرفی شدند. 
همچنین مراکز مشاوره دانشگاه فناوری های نوین سبزوار، دانشگاه حضرت معصومه (س) قم، دانشگاه هنر تبریز، دانشگاه صنعتی سیرجان، دانشگاه تبریز، دانشگاه بجنورد، دانشگاه اراک، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه اصفهان، دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه شیراز رتبه های برتر کشوری را کسب کردند. 
رتبه نمونه کشوری نیز به مراکز مشاوره دانشگاه های شهید بهشتی، مرکز آموزش عالی فیروزآباد فارس، دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان، دانشگاه بناب، دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه هنر تهران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه کردستان، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه شهید باهنر کرمان و دانشگاه حکیم سبزواری اختصاص یافت. 
گفتنی است از سال جاری به مراکز مشاوره برتر کشوری نشان "حامی" اعطا می شود. 

26 خرداد 1400 / تعداد نمایش : 306