متن کامل خبر


 
قرار نیست در کاری عالی باشید تا آن را شروع کنید، قرار است آن را شروع کنید تا روزی در آن کار عالی شوید

خلاصه خبر:

قرار نیست در کاری عالی باشید تا آن را شروع کنید قرار است آن را شروع کنید تا روزی در آن کار عالی شوید.

8 مهر 1397 / تعداد نمایش : 1153