اداره ورزش بانوان


 

مزایای ورزش بانوان
حضور فعال زنان در جوامع موجب رشد و شکوفایی و پیشرفت آن در اجتماع خواهد شد و عدم حضور آنها می تواند موجب رکود و سستی جامعه شود . بنابراین جهت ایفای نقش حساس بانوان در جامعه لازم است در سایه پرداختن به فعالیتهای بدنی ورزش و با کسب روحیه شاداب و بدنی سالم بر سرعت و قدرت این اثر مثبت افزوده شود.

 • ورزش، زنان را شکیبا و صبورتر کرده و اعتماد به نفس را افزایش می دهد.
 • ورزش بر خلق و خوی زنان اثر مثبت داشته و آنها را در روابط اجتماعی خود با جامعه و به خصوص خانواده از رویکرد بهتری برخوردار می کند.
 • انجام فعالیتهای ورزشی موجب بهبود خواب زنان ورزشکار شده، آمادگی جسمانی آنها را بالاتر برده و مقاومت آنها را در برابر بیماریها افزایش می دهد.
 • برخورداری از وزن متعادل از پیامدهای ورزش منظم است. بانوان چاق که چربی بدن آن ها بیشتر از افراد معمولی است با ورزش می توانند میزان چربی بدن خود را کاهش دهند. البته تغذیه نیز در رسیدن به وزن متعادل نقش مهمی دارد.
 • ورزش موجب ایجاد طراوت و شادابی پوست بدن می شود.
 • پرداختن به فعالیت بدنی و ورزش موجب افزایش طول عمر می شود.
 • ورزش موجب برطرف شدن ناهنجاریهای جسمانی و ایجاد تناسب در اندام ها می شود.
 • ورزش موجب افزایش قوت قلب، جرأت،شهامت،استقامت،پایداری و تقویت روحیه می شود.
 • توانایی و قدرت تصمیم گیری های سریع ،عادلانه و اقتصادی با ورزش افزایش می یابد.
 • میزان توجه و دقت، مقایسه و تشخیص با ورزش رشد می یابد.
 • ورزش موجب برقراری تعادل روانی و عاطفی از طریق کنترل هیجانات و استرس می شود(البته فعالیتهای رقابتی اثر چندانی در این زمینه نداشته و حتی هیجان و استرس را افزایش می دهد)
 • ورزش موجب ارتقاء بهداشت روانی می شود: پیشگیری از برخی عوارض روانی مانند افسردگی و بیماریهای روانی از طریق جلوگیری از انزوا وتنهایی و جمعی ورزش کردن.
 • ورزش به درمان برخی عوارض روانی کمک می کند.
 • ورزش موجب بالا رفتن کیفیت زندگی می شود.
 • ورزش موجب افزایش خودپنداری مثبت می شود.