افراد


 
 • رسول نوروزی
 • رییس مرکز تربیت بدنی
 • 82883178 , 4197
 • باقر فرج‌الهی
 • معاون مرکز تربیت بدنی
 • 82883787
 • سهراب پاکدل
 • مسئول دفتر مرکز تربیت بدنی
 • 3178 , 4197
 • سوسن حیدری
 • کارشناس مرکز تربیت بدنی
 • 4293
 • ملیحه صادقی
 • مسئول سالن ورزشی شماره 2
 • 5017
 • هاشم صالحی
 • مسئول سالن ورزش دانشکده کشاورزی
 • 48292494
 • عباس عابد
 • مسئول استخر
 • 4245
 • ابراهیم فلاح
 • رئیس اداره تندرستی و مشاوره ورزشی
 • 3170
 • زهره گودرزی
 • رئیس اداره ورزش بانوان
 • 3775
 • مجید نوبندان
 • رئیس اداره ورزش آقایان
 • 3075
 • سبحانعلی هلالی
 • مسئول سالن ورزشی شماره 1
 • 3769