متن کامل خبر


 
روز پزشک بر تمامی پزشکان دلسوز و زحمتکش فرخنده باد.

خلاصه خبر: روز پزشک بر تمامی پزشکان دلسوز و زحمتکش فرخنده باد.


آنگاه که دردمندی سلامت خود را بازیابد
آنگاه که دستی به نشان شکر
به آسمان بلند شود
ملائک تو را می ستایند

یکم شهریور، زاد روز حکیم ابوعلی سینا و روز پزشک بر تمامی پزشکان دلسوز و زحمتکش فرخنده باد. قدردان زحمات تمامی پزشکان، پرستاران و همکاران مرکز سلامت و بهداشت دانشگاه؛ بویژه در دوران اپیدمی کرونا و واکسیناسیون مرحله نخست دانشگاهیان هستیم.


1 شهریور 1400 / تعداد نمایش : 800