انجمن‌های علمی دانشجویی


 

آدرس سایت انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه: ssa.modares.ac.ir

bulletانجمن‌های علمی دانشجویی

انجمن‌های علمی دانشجویی با هدف کشف و پرورش استعدادهای دانشجویان، ترغیب و تشویق محققان و دانشجویان ممتاز، ارائه خدمات تکمیلی آموزشی و پژوهشی به دانشجویان، فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای فعالیتهای جمعی علمی، حرکت به سمت بومی و اسلامی‌سازی علوم مختلف دانشگاهی، تحقق نهضت تولید علم و جنبش نرمافزاری و همچنین پرورش دانشجویان برای ورود هر چه بهتر به جامعه و حوزه کاری مربوط به تخصص آنان پس از دانش آموختگی تشکیل شده است.
مهمترین حوزه‌های فعالیت در انجمن‌های علمی دانشجویی به شرح ذیل است:

  • برگزاری نشست‌های تخصصی وکرسی‌های آزاد اندیشی در مسائل علمی و تخصصی
  • برگزاری دوره‌های آموزشی تکمیلی و تقویتی و تشکیل کارگاه‌های تخصصی
  • برگزاری و همکاری در اجرای سمینارها، جشنواره‌ها، همایش‌ها، سخنرانی‌های علمی و مسابقات علمی
  • تولید و انتشار نشریه علمی، کتاب و نشریات الکترونیکی، نرمافزارهای رایانه‌ای و فیلم‌های علمی آموزشی
  • برنامه‌ریزی و اجرای بازدیدهای علمی از مراکز علمی، صنعتی و فناوری و سفرهای تحقیقاتی
  • ارائه و اجرای پروژه‌های پژوهشی، ابتکاری و اختراعی دانشجویان

bullet برای دریافت اطلاعات انجمن‌ها به سایت اختصاصی آن به نشانی ssa.modares.ac.ir مراجعه نمائید.