متن کامل خبر


 
انتشار هشتمین شماره هفته نامه پونز

خلاصه خبر: هشتمین شماره هفته نامه پونز منتشر شد.هشتمین شماره هفته‌نامه پونز با مدیر مسئولی بابک ثبوتی  و سردبیری و صاحب امتیازی سیدحسین هاشمی در 10 صفحه با زمینه طنز چاپ و منتشر شد.

متن کامل این نشریه در سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس دراختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

17 اردیبهشت 1398 / تعداد نمایش : 744