متن کامل خبر


 
بازدید از خبرگزاری مهر(ظرفیت محدود)

خلاصه خبر: بازدید از خبرگزاری مهر(ظرفیت محدود)

ویژه فعالان دانشجویی، مدیران مسئول و سردبیران نشریات دانشجویی
 
زمان:سه شنبه 10 اسفند 95 از ساعت 10 الی 11/30
 
 برای ثبت نام و اطلاعات بیشتر به آقای کریمی (داخلی 3190) مراجعه نمایید.

8 اسفند 1395 / تعداد نمایش : 3270