متن کامل خبر


 
انتشار اولین شماره دوفصلنامه ارسن

خلاصه خبر: .

اولین شماره دو فصلنامه ارسن با صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی طراحی شهری، چاپ و منتشر شد.
مصاحبه با دکتر پورجعفر، شهر ایده آل، شهر انسانی، شهر پیاده، افزایش قابلیت پیاده‌ مداری گامی موثر در موفقیت رویکرد سناریوهای فرهنگی، فرهنگ نظم و تنوع در چین و گزارش بازدید علمی این انجمن از تبریز و قزوین از مهمترین عناوین منتشر شده در این شماره است. لازم به ذکر است که این نشریه با مدیر مسئولی سپیده افسری و سردبیری زهرا آزرم در 47 صفحه تمام رنگی چاپ شده است.

24 تیر 1396 / تعداد نمایش : 2242