متن کامل خبر


 
انتشار هفدهمین و هجدهمین شماره‌های ماهنامه کتیبه

خلاصه خبر: هفدهمین و هجدهمین شماره های ماهنامه کتیبه ویژه ماه‌های مهر و آبان سال جاری منتشر شد.

«راه روشن»، «مردانی که بر رنج‌های بشری چیره گشتند» و «اعتماد به زمانبندی خدا»، از مهم‌ترین عناوین منتشر شده در شماره هفدهم و «سرانه مطالعه ایرانیان»، «بلا تکلیفی» و «تنها دلخوشی»، از مهم‌ترین عناوین منتشر شده در شماره هجدهم است. این نشریه با مدیر مسئولی و سردبیری علی ملکی و با زمینه فرهنگی و اجتماعی منتشر شده است.

28 آبان 1397 / تعداد نمایش : 852