متن کامل خبر


 
انتشار دومین شماره نشریه پونز

خلاصه خبر: دومین شماره دو هفته نامه «پونز» به صورت کاغذی و الکترونیک منتشر شد.

وام به جای خوابگاه ها، سلف در ادبیات قدیم و خداوند سنوات آفرین از مهمترین عناوین منتشر شده در این دوهفته‌نامه طنز است.

این نشریه با مدیر مسئولی و سردبیری و صاحب امتیازی بابک ثبوتی در 10 صفحه منتشر شده است. متن کامل این نشریه در سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.

5 دی 1397 / تعداد نمایش : 789