شناسنامه نشریه
 • عنوان: افزونه
 • تاریخ انتشار: بهار و تابستان 1395
 • شماره: 2
 • مدیر مسئول: پیمان پیله چی ها
 • صاحب امتیاز: انجمن علمی-دانشجویی معمار
 • بها: رایگان
 • دریافت نشریه
فهرست مطالب نشریه
 • خبر-رونمایی از کتاب معماری اوشیدا
 • خبر-میراث معماری معاصر
 • خبر-جشنواره نور آرایی به مناسبت دهه کرامت
 • خبر-تقدیر از فعالیت های دانشجویی
 • گزارش-سایه روشن های یک چالش نظری ده ساله
 • مصاحبه-مصاحبه با دانشجوی نمونه کشوری(مهندس علی پور جعفر)
 • مقاله-نگاهی به ساختمان پوشالی فرآیندی نوین در پردازش تکنولوژی ساخت سنتی
 • مقاله-افغانستان دوران ساسانی
 • مقاله-دلایل لرزش منار جنبان شهر اصفهان
 • مقاله-بررسی الزامات طراحی فضاهای آموزشی با رویکرد پدافند غیر عامل در جهت دستیابی به امنیت
 • مقاله-چگونگی تاثیر معماری بدون کربن بر پایداری معماری
 • مقاله-روان شناسی محیط در معماری با رویکرد پایداری اجتماعی


 

تعداد بازدید: 1015

تاریخ درج: 1396/8/22


جدیدترین نشریات

Didactra
Didactra (شماره 3)
سیاست
سیاست (شماره 11)
Didactra
Didactra (شماره 2)
Didactra
Didactra (شماره 1)
modares educational
modares educational (شماره 2)
modares educational
modares educational (شماره 1)