شناسنامه نشریه
 • عنوان: خانواده پژوهی
 • تاریخ انتشار: زمستان 93
 • شماره: 1
 • مدیر مسئول: سعیده صفایی
 • صاحب امتیاز: انجمن علمی-دانشجویی مطالعات زنان
 • بها: رایگان
 • دریافت نشریه
فهرست مطالب نشریه
 • گزارش-تبیین فعالیتها و کارنامه انجمن علمی دانشجویی مطالعات زنان
 • مصاحبه-مصاحبه با دکتر میرخانی
 • مقاله-جایگاه مقاصد شرعی در حقوق خانواده
 • مقاله-بررسی مصادیق ورود حاکم به حریم خصوصی خانواده
 • مقاله-واکاوی پیامدهای اعتقادی-دینی فمینیسم
 • مقاله-بررسی انتقادی رویکرد فمینیسم به خانواده
 • مقاله-بررسی تحلیلی طلاق به درخواست زن
 • مقاله-بررسی فقهی-حقوقی آثار و پیامدهای ازدواج با غیر مسلمانان
 • مقاله-بررسی گرایش ها و نگرش های متفکران اسلامی حول جایگاه زنان
 • یادداشت-جنبش دفاع از حقوق زنان در گفتمان مقام معظم رهبری


 

تعداد بازدید: 510

تاریخ درج: 1396/8/22


جدیدترین نشریات

Didactra
Didactra (شماره 3)
سیاست
سیاست (شماره 11)
Didactra
Didactra (شماره 2)
Didactra
Didactra (شماره 1)
modares educational
modares educational (شماره 2)
modares educational
modares educational (شماره 1)