جدیدترین اخبار
امکان انتشار نشریه دانشگاهی از سوی پژوهشگران پسادکتری در دانشگاه تربیت‌ مدرس
بیست و چهارمین جلسه کارگروه ناظر بر نشریات دانشگاهی در روز شنبه 28 دی در سالن رواق اندیشه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تشکیل شد. 5بهمن1398
برندگان مسابقه کتابخوانی شماره 23 اعلام شد
به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی اسامی برندگان مسابقه کتابخوانی " بانوی قهرمان کربلا " مشخص شدند. 15دی1398
اعلام اسامی برندگان مسابقه عکاسی "برگریزان"
به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی برندگان مسابقه عکاسی "برگریزان" مشخص شدند. 3دی1398