افراد


 
 • میثم سهیلی
 • معاون مدیر دفتر فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی
 • 82884190

 • حامد زارعی
 • رئیس اداره تعمیرات و نگهداری
 • 82883248
 • رضا همتیان
 • رئیس اداره طرح های عمرانی
 • 82883195
 • عبدالامیر بروجردیان
 • رئیس اداره مخابرات و کارشناس مدیریت سبز
 • 82884076
 • امین دهقانی
 • رئیس اداره فنی و عمرانی پردیس کشاورزی
 • 828848292167

 • هادی امید
 • 3761
 • محمود بادامی
 • تکنسین تأسیسات
 • 4117
 • مصطفی بختیاری
 • کارشناس تأسیسات برقی
 • 4027
 • میلاد بداغی
 • حسابدار
 • 3165
 • حسین بهرامی
 • تکنسین ایمنی و آتش‌نشانی
 • 3050
 • کامران پورغفار
 • تکنسین مخابرات
 • 3003
 • حسین حاج نصیری
 • کارشناس عمران
 • 3098
 • محمود حسینی
 • اپراتور مخابرات پردیس نور
 • 44999000-011
 • سید حسام حقیقی قمصری
 • تکنسین عمران
 • 4026
 • نرگس دانشوری
 • اپراتور مخابرات
 • 3000
 • جمیل رشیدی
 • کمک انباردار
 • 3259
 • آرش رضائی
 • مشاور مدیریت سبز
 • 4028
 • شیدا سیاه منصوری
 • کارشناس معماری
 • 4126
 • فرخنده طهماسیان
 • اپراتور مخابرات پردیس کشاورزی
 • 48290000
 • ناصر عزیزی
 • امور اداری و بایگانی
 • 4122
 • ارسلان فتحی
 • کارشناس مدیریت سبز
 • 3227
 • سجاد قاسمی
 • کمک کارپرداز
 • 4183
 • فرید کریمی
 • مسئول انبار
 • 3239
 • کاظم کشاورز کمرئی
 • کارشناس تأسیسات مکانیکی
 • 4098
 • احمد کولیوند
 • مسئول حسابداری
 • 3159
 • لیلی ملک زاده
 • کارشناس نقشه‌کشی
 • 3171
 • امین مهجوری
 • کارشناس تأسیسات مکانیکی و کارشناس مدیریت سبز
 • 4036
 • سمیه نجدامینی
 • اپراتور مخابرات
 • 3000
 • علی اکبر یزدان پور
 • کارپرداز و امین اموال
 • 2020