متن کامل خبر


 
برگزاری همایش تخصصی صلح مثبت با حضور رئیس دانشگاه تربیت مدرس و سفیر فنلاند در تهران

خلاصه خبر: در پی بازدید خانم دکتر لیزا لاکسو (رئیس دانشگاه تامپره فنلاند) در ژوئن سال 2017 از دانشگاه تربیت مدرس و ملاقات با رییس دانشگاه تربیت مدرس و ابراز تمایل طرفین برای همکاری دو دانشگاه، گروه روابط بین الملل دانشکده علوم انسانی با شناسایی زمینه‏های همکاری و برقراری ارتباط با دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه مزبور، ابتکار برگزاری "سمینار صلح مثبت" با انستیتو تحقیقات صلح دانشگاه تامپره را مطرح و پس از توافق طرفین، مقرر شد ضمن برگزاری یک سمینار تخصصی، مذاکرات دو دانشگاه به منظور تمهید مقدمات همکاری نیز صورت گیرد.

در همین راستا پروفسور وایرینن، رئیس انستیتو تحقیقات صلح دانشگاه تامپره و دکتر ویلکمن، مدیر آموزش دانشکدۀ علوم اجتماعی (و نمایندۀ) این دانشگاه به مدت سه روز از نهم الی یازدهم اردیبهشت ماه میهمان دانشگاه تربیت مدرس بودند. در این چهارچوب صبح روز دوشنبه مورخ 10 اردیبهشت، نشست مشترکی در دانشکده علوم انسانی برگزار گردید و در نشست فوق، معرفی دو دانشگاه و مذاکرات مقدماتی همکاری بین دانشگاهی با حضور آقای دکتر سعیدی (رئیس دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه)، آقای دکتر ضمیر (نمایندۀ واحد بین الملل دانشگاه)، خانم دکتر تمجید (عضو هیات علمی گروه نانو زیست فناوریِ دانشکدۀ علوم زیستی) و آقای دکتر موسوی شفائی (مدیر گروه روابط بین الملل دانشکدۀ علوم انسانی) با هیات فنلاندی انجام شد و زمینه های همکاری بررسی گردید. طبق برنامه پیش بینی شده، سمینار صلح مثبت با حمایت دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه، دانشکدۀ علوم انسانی، انجمن دانشجویی روابط بین الملل، انجمن علمی مطالعات صلح ایران، انجمن علوم سیاسی ایران و معاونت فرهنگی دانشگاه، توسط گروه روابط بین الملل در بعداز ظهر روز دوشنبه 10 اردیبهشت برگزار گردید. این سمینار با حضور آقای دکتر احمدی (رییس دانشگاه) و آقای نوروانتو (سفیر فنلاند در ایران)، افتتاح شد و در ادامه سخنرانان سمینار به طرح مباحث خود دربارۀ موضوع صلح مثبت پرداختند. پس از پایان سمینار، مذاکراتی در خصوص موضوعات مشخص همکاری بین دانشگاهی در محل دانشکدۀ علوم انسانی انجام شد و با تعیین محورهای همکاری، تفاهم همکاری بین دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تامپره فنلاند امضا گردید و مقرر شد طرفین اقدامات لازم برای نهایی شدن تفاهمنامه و اجرای مفاد آن را پی گیری کنند.

17 اردیبهشت 1397 / تعداد نمایش : 1236