حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


ماشااله خامه چیان
معاون اداری و مالی


مجید قادری
معاون آموزشی


رسول ملک فر
معاون پژوهشی و فناوری


یداله یمینی

روسای بخش‌ها


بخش فیزیک


الناز ایرانی
بخش شیمی


علیرضا محجوب
بخش زمین‌شناسی


علی یساقی

مدیران گروه‌ها


زمین‌شناسی مهندسی


علی ارومیه ئی
فیزیک اتمی مولکولی


الناز ایرانی
ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها


علی ایمان پور
پترولوژی


نعمت اله رشیدنژادعمران
فیزیک ماده چگال


اسماعیل ساعی ورایرانی زاد
شیمی تجزیه


نادر علی زاده مطلق عراقی
شیمی آلی


عبدالعلی علیزاده
زمين‏ شناسی اقتصادی


مجید قادری
شیمی معدنی


علی مرسلی
بین‌ رشته‌ای سنسـور و بیوسنسـور


احمد مشاعی
شیمی فیزیک


محسن وفائی حسین آبادی
زمين‏ شناسی تكتونيك


علی یساقی