آزمون دکتری


 
رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
آمار زيستي انوشيروان كاظم نژادليلي آمار حياتي استاد مشاهده مشاهده
آمار زيستي ابراهيم حاجي زاده آمار حياتي استاد مشاهده مشاهده
آمار زيستي علي اكبر راسخي آمار استاديار مشاهده مشاهده
آمار زيستي محمد غلامي فشاركي آمار زيستي استاديار مشاهده مشاهده
انگل شناسي پزشكي جاويد صدرائي انگل شناسي دانشيار مشاهده مشاهده
انگل شناسي پزشكي فاطمه غفاري فر انگل شناسي استاد مشاهده مشاهده
انگل شناسي پزشكي عبدالحسين دليمي اصل انگل شناسي استاد مشاهده مشاهده
انگل شناسي پزشكي محمدسعيد داير حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين - حشره شناسي پزشكي استاديار مشاهده مشاهده
انگل شناسي پزشكي مجيد پيرستاني انگل شناسي پزشكي استاديار مشاهده مشاهده
بهداشت باروري نجمه تهرانيان فیزیولوژی استاديار مشاهده مشاهده
بهداشت باروري ليدا مقدم بنائم مامايي - بهداشت مادر و كودك دانشيار مشاهده مشاهده
بهداشت باروري مي نور لميعيان مياندوآب مامايي دانشيار مشاهده مشاهده
بهداشت باروري شهيده جهانيان سادات محله بهداشت باروري استاديار مشاهده مشاهده
بهداشت باروري شاداب شاه علي مامايي - آموزش مامايي استاديار مشاهده مشاهده
بيوشيمي باليني محمدجواد رسائي بيو شيمي استاد مشاهده مشاهده
بيوشيمي باليني سيدعليرضا مصباح نمين بيوشيمي باليني دانشيار مشاهده مشاهده
بيوشيمي باليني عباس صاحبقدم لطفي بيوشيمي باليني استاد مشاهده مشاهده
بيوشيمي باليني عبدالامير علامه بيو شيمي استاد مشاهده مشاهده
بيولوژي توليد مثل ايمان حلوايي بیولوژی تولید مثل استاديار مشاهده مشاهده
پرستاري زهره ونكي پرستاري دانشيار مشاهده مشاهده
پرستاري فضل اله احمدي پرستاري استاد مشاهده مشاهده
پرستاري حسن ناوي پور مديريت - مديريت رفتاري و منابع انساني استاديار مشاهده مشاهده
پرستاري عيسي محمدي آموزش پرستاري استاد مشاهده مشاهده
پرستاري افسانه صدوقي اصل پرستاری استاديار مشاهده مشاهده
زيست فناوري پزشكي حسين عبدل تهراني بيولوژي مولكولي (بيوتكنولوژي ) استاديار مشاهده مشاهده
زيست فناوري پزشكي فاطمه رهبري زاده بيوشيمي باليني دانشيار مشاهده مشاهده
زيست فناوري پزشكي مهدي فروزنده مقدم بيوشيمي باليني دانشيار مشاهده مشاهده
فيزيك پزشكي حيطه پزشكي هسته اي حسين رجبي فيزيك پزشكي دانشيار مشاهده مشاهده
فيزيولوژي سعيد سمنانيان فيزيولوژي استاد مشاهده مشاهده
فيزيولوژي يعقوب فتح الهي ننه كران فيزيولوژي استاد مشاهده مشاهده
فيزيولوژي سيدجواد ميرنجفي زاده فيزيولوژي استاد مشاهده مشاهده
فيزيولوژي حسين عزيزي فیزیولوژی دانشيار مشاهده مشاهده
فيزيولوژي محمدرضا رئوفي فيزيولوژي پزشكي دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي بهداشت حرفه اي حسن اصيليان مهابادي بهداشت حرفه اي دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي بهداشت حرفه اي علي خوانين بهداشت حرفه اي استاد مشاهده مشاهده
مهندسي بهداشت حرفه اي سيدباقر مرتضوي بهداشت حرفه اي استاد مشاهده مشاهده
مهندسي بهداشت محيط عباس رضايي ميكروب شناسي استاد مشاهده مشاهده
مهندسي بهداشت محيط سيدغلامرضا موسوي مهندسي بهداشت محيط استاد مشاهده مشاهده
مهندسي بهداشت محيط سكينه شكوهيان مهندسی بهداشت محیط استاديار مشاهده مشاهده
ويروس شناسي پزشكي طراوت بامداد ويروس شناسي دانشيار مشاهده مشاهده
ويروس شناسي پزشكي حوريه سليمانجاهي علوم آزمايشگاهي استاد مشاهده مشاهده