حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


خسرو خواجه
معاون پژوهشی


رضا حسن ساجدی
معاون آموزشی


پرویز عبدالمالکی

مدیران گروه‌ها


ریز زیست فناوری (نانو بیوتکنولوژی)


الناز تمجید شبستری
بيوشيمی


بهاره دبیر منش
بيوفيزيك


سیدشهریار عرب
علوم گياهی


شاهرخ کاظم پوراوصالو
ژنتيک


بهرام محمدسلطانی ورنوسفادرانی