آزمون دکتری


 
رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
علوم و مهندسي آبخيز - حفاظت آب و خاك سيدحميدرضا صادقي مهندسي حفاظت آب وخاك استاد مشاهده مشاهده
علوم و مهندسي آبخيز - حفاظت آب و خاك مهدي وفاخواه علوم و مهندسي آبخيزداري استاد مشاهده مشاهده
علوم و مهندسي آبخيز - حفاظت آب و خاك عبدالواحد خالدي درويشان علوم و مهندسي آبخيزداري دانشيار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسي آبخيز - مديريت حوزه هاي آبخيز سيدحميدرضا صادقي مهندسي حفاظت آب وخاك استاد مشاهده مشاهده
علوم و مهندسي آبخيز - مديريت حوزه هاي آبخيز حميدرضا مرادي ركابداركلائي جغرافياي طبيعي استاد مشاهده مشاهده
علوم و مهندسي آبخيز - مديريت حوزه هاي آبخيز مهدي وفاخواه علوم و مهندسي آبخيزداري استاد مشاهده مشاهده
علوم و مهندسي آبخيز - مديريت حوزه هاي آبخيز عبدالواحد خالدي درويشان علوم و مهندسي آبخيزداري دانشيار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسي جنگل - علوم زيستي جنگل سيدجليل علوي جنگلداري دانشيار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسي جنگل - علوم زيستي جنگل اميد اسماعيل زاده علوم جنگل - جنگلداري استاديار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسي جنگل - علوم زيستي جنگل مسلم اكبري نيا كشاورزي دانشيار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسي جنگل - علوم زيستي جنگل سيدمحسن حسيني جنگلداري استاد مشاهده مشاهده
علوم و مهندسي جنگل - علوم زيستي جنگل مسعود طبري كوچكسرائي جنگلداري استاد مشاهده مشاهده
علوم و مهندسي جنگل - مديريت جنگل سيدجليل علوي جنگلداري دانشيار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسي جنگل - مديريت جنگل اكبر نجفي جنگلداري دانشيار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسي جنگل - مديريت جنگل سيدمحسن حسيني جنگلداري استاد مشاهده مشاهده
علوم و مهندسي جنگل - مديريت جنگل هرمز سهرابي جنگلداري- جنگلداري و علوم جنگل دانشيار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسي شيلات - تكثير و پرورش آبزيان محمدرضا كلباسي مسجدشاهي مهندسي منابع طبيعي - شيلات (تكثير و پرورش آبزيان) استاد مشاهده مشاهده
علوم و مهندسي شيلات - تكثير و پرورش آبزيان عبدالمحمد عابديان كناري شيلات استاد مشاهده مشاهده
علوم و مهندسي شيلات - تكثير و پرورش آبزيان نعمت اله محمودي استاديار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسي شيلات - تكثير و پرورش آبزيان اميرحسين اسماعيلي تمندگاني استاديار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسي شيلات - فرآوري محصولات شيلاتي مسعود رضائي شيلات استاد مشاهده مشاهده
علوم و مهندسي شيلات - فرآوري محصولات شيلاتي سيدفخرالدين حسيني شيلات دانشيار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسي شيلات - فرآوري محصولات شيلاتي مهدي طبرسا زيست فناوري دريا دانشيار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسي محيط زيست حامد يوسف زاده پايين رود پشتي مهندسي منابع طبيعي ، جنگلداري استاديار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسي محيط زيست عليرضا رياحي بختياري فناوري كنترل آلودگي محيط زيست استاد مشاهده مشاهده
علوم و مهندسي محيط زيست مهدي غلامعلي فرد مهندسي منابع طبيعي ، محيط زيست - آلودگي هاي محيط زيست استاديار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسي محيط زيست نادر بهرامي فر شيمي دانشيار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسي محيط زيست حبيب اله يونسي مهندسي شيمي - بيوتكنولوژي استاد مشاهده مشاهده
علوم و مهندسي محيط زيست سيدمحمود قاسم پوری علوم و مهندسي محيط زيست استاديار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسي محيط زيست سامره فلاحتكار محيط زيست - آلودگي محيط زيست استاديار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسي مرتع مهدي عابدي مهندسي منابع طبيعي ، مرتعداري استاديار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسي مرتع قاسمعلي ديانتي تيلكي مهندسي منابع طبيعي ، مرتعداري دانشيار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسي مرتع رضا عرفانزاده زيست شناسي - علوم گياهي دانشيار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسي مرتع يحيي كوچ جنگلداري استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي - صنايع سلولزي مهدي رحماني نیا مهندسي منابع طبيعي، علوم و صنايع چوب و كاغذ دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي - صنايع سلولزي امیر خسروانی مهندسي منابع طبيعي، علوم و صنايع چوب و كاغذ دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي - صنايع سلولزي ربيع بهروزاشكيكي مهندسي شيمي - مهندسي فرآيند دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي - كامپوزيت هاي ليگنوسلولزي علي شالبافان مهندسي منابع طبيعي ، چوب شناسي وصنايع چوب دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي - كامپوزيت هاي ليگنوسلولزي سعيد كاظمي نجفي مهندسي منابع طبيعي، علوم و صنايع چوب و كاغذ استاد مشاهده مشاهده
مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي - كامپوزيت هاي ليگنوسلولزي بهبود محبي چوب شناسي وصنايع چوب دانشيار مشاهده مشاهده