حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


عبدالمحمد عابدیان کناری
معاون اداری و مالی


ربیع بهروزاشکیکی
معاون دانشجویی و فرهنگی


مهدی غلامعلی فرد
معاون آموزشی


سعید کاظمی نجفی
معاون پژوهشی


اکبر نجفی

مدیران گروه‌ها


محیط زیست


نادر بهرامی فر
جنگلداری


سیدمحسن حسینی
علوم و صنایع چوب و کاغذ


مهدی رحمانی نیا
فرآوری محصولات شیلاتی


مهدی طبرسا
تکثیر و پرورش آبزیان


مهدی طبرسا
مرتع‌داری


مهدی عابدی
زیست‌شناسی دریا


محمدصادق علوی یگانه
فیزیک دریا


سمیه نهاوندیان
آبخیزداری


مهدی وفاخواه