متن کامل خبر


 
برگزاری کلاس روش تحقیق (مهندسی برق)

خلاصه خبر:

قابل توجه دانشجویان مهندسی برق و کامپیوتر که در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-1394 درس سمینار را ثبت کرده اند:

روش تحقيق (مهندسي برق)

كسب مهارتهاي لازم براي انجام پژوهش

جلسه اول: پنجشنبه 6/ 12/ 94 ساعت 12-9

مكان: سالن شهید مطهری

کلاس روش تحقیق در طول نیمسال 3942 در سه جلسه ارائه خواهد شد که شركت درتمام جلسات لازم است.

طبق مـاده 5 از آيين نامه سمينار كارشناسي ارشد، شركت در كلاس روش تحـقيق بـراي دانشجوياني كه واحد سمينار را اخذ نموده‌اند براي كسب 5 نمره از نمرة سمينار لازم است.


3 اسفند 1394 / تعداد نمایش : 1975