حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


مجتبی رفیعیان
معاون پژوهشی


رضا افهمی
معاون آموزشی


سیدمهدی خاتمی
معاون اداری و مالی


مجتبی عزیزی

مدیران گروه‌ها


گرافیک(ارتباط تصویری)


سید ابوتراب احمد پناه
مديريت پروژه و ساخت و مدیریت امور هنری


احسان اله اشتهاردیان
کارگردانی و بازیگری


مهدی حامدسقایان
نقاشی


محمدکاظم حسن وند
هنرهای اسلامی گرایش نگارگری


محمدکاظم حسن وند
شهرسازی(برنامه‌ریزی شهری و طراحی شهری)


هاشم داداش پور
انیمیشن و سینما


محمدعلی صفورا
پژوهش و تاریخ هنر


اصغر فهیمی فر
ادبيات نمايشی


سیدمصطفی مختابادامرئی
معماری


محمدجواد مهدوی نژاد