متن کامل خبر


 
برگزاری یادروز بزرگداشت عطار

خلاصه خبر: یادروز بزرگداشت عطار روز شنبه 26 فروردین 1396در سالن میرحسنی دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس از سوی معاونت فرهنگی با همکاری مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی برگزار شد.

یادروز بزرگداشت عطار روز شنبه 26 فروردین 1396در سالن میرحسنی دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس از سوی معاونت فرهنگی با همکاری مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی برگزار شد. در ابتدای مراسم، دکتر حسن ذوالفقاری رئیس مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دربارۀ عطار و جنبه‌های عرفانی و قصه‌پردازی وی توضیح دادند. سپس دکتر امین ناصری معاون فرهنگی دانشگاه ضمن خیر مقدم به استادان و حاضران، پیام‌های عطار برای نسل امروز را بیان کردند و به طرح تفاوت‌های جهان جدید و قدیم پرداختند.
در ادامۀ نشست خانم دکتر مریم حسینی سخنرانی با عنوان آبشخورهای فکری عطار در آفرینش مصیبت‌نامه را ارائه دادند و نظرات مستشرقین و استادان ایرانی در مورد عطار و دو سفر نزولی و صعودی عطار را بررسی کردند. سپس دکتر مهدی محبتی سخنرانی خود را با عنوان عطار و نظریۀ نظام احسن ارائه دادند و پس از اجرای موسیقی سنتی دکتر خدایار به ارزیابی ترجمه‌های ازبکی عطار در ازبکستان معاصر پرداختند.

27 فروردین 1396 / تعداد نمایش : 1328