خرید ترافیک


 
سامانه پرداخت الکترونیکی مرکز فناوری اطلاعات
کاربر محترم
با سلام
این امکان تنها برای شرکتهای پیمانکار و واحدهای پژوهشی به منظور تسهیل عملیات پرداخت فراهم گردیده است.
فعال سازی در صورت پرداخت، طی 24 ساعت اداری آینده صورت خواهد گرفت.
در صورت پرداخت وجه از طریق این سامانه، لازم است "کدرهگیری" و "شماره پرداخت" را نزد خود نگهداری نمائید.
برای دانشجویان ارشد 3 گیگ و برای دانشجویان دکتری 4 گیگ با مبلغ هر گیگ 1250 به صورت یکجا خرید انجام می شود
جهت دانلود های بیش از ظرفیت تعیین شده برای پروژه و پایان نامه از طریق تکمیل و ارائه فرم درخواست دانلود از سایتهای علمی"دریافت فرم" به مرکز فناوری اطلاعات انجام میشود و اگر دانلود حجم در ساعات روز باشد با پرداخت هر گیگ 1250 تومان و محل کسر آن از گرنت اساتید خواهد بود و اگر در ساعات 2 تا 7 صبح باشد رایگان انجام میشود.

نام : * نام خانوادگی : *
کدملی : * ایمیل :
نام کاربری : * شماره تلفن همراه:


مبلغ پرداختی (ریال) *قیمت 1 گیگ 12500 ریال می باشد.


شرح :