فرم درخواست فیلم‌بردار


 
درخواست فیلمبردار

گروه دیداری- شنیداری کتابخانه مرکزی برای انجام فیلمبرداری از رخدادهای پژوهشی شامل کارگاه‌ها و همایش‌ها نیاز به همکار فیلمبردار دارد. افراد علاقه‌مندی که در زمینه عکاسی و فیلمبرداری و مونتاژ دارای تجربه کاری هستند فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایند.

لازم به ذکر است در مورد کارکنان محترم، مقررات پرسنلی دانشگاه ملاک عمل خواهد بود.

نام و نام خانوادگی: *
شغل: دانشجو کارمند
شماره دانشجویی/پرسنلی: *
میزان آشنایی با فیلمبرداری : زیاد متوسط کم
میزان آشنایی با عکاسی: زیاد متوسط کم
میزان آشنایی با میکس و مونتاژ: زیاد متوسط کم
مدارک مربوط به عکاسی و فیلمبرداری:
روزهای همکاری در هفته: شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه
شماره تماس: *
ایمیل: *