جدیدترین اخبار
راه اندازی سامانه سفارشات
راه‌اندازی بخش سفارشات سامانه ثنا جهت سفارش انواع منابع اطلاعاتی 29اردیبهشت1400
کارگاه آموزش مجازی زنگ ایرانداک: آشنایی و کار با سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعات ایرانداک
برای آشنایی بیشتر مدیران، استادان، کتابداران، و دانشجویان با سامانه‌ها و برخی دیگر از خدمات ایرانداک، کارگاه آموزش مجازی زنگ ایرانداک: آشنایی و کار با سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعات ایرانداک برگزار می‌شود. 22اردیبهشت1400